Zapraszamy twórców i działaczy ludowych, artystów, Koła Gospodyń Wiejskich, a także władze lokalne i regionalne do udziału w wydarzeniu „Z tradycją przy biesiadnym stole”, którego celem będzie integracja ludowych środowisk twórczych, prezentacja dorobku kulturalnego, a to wszystko przy akompaniamencie kapeli ludowej, która ubarwi imprezę nutą folkloru. Wydarzenie odbędzie się 15 listopada w godz. 11.00-19.00 w Gościńcu Nałęże ul. Grabka 26, Jaworze. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: pdaczkowska@arrsa.pl do dn. 12.11.2019.