Zapraszamy instruktorów rzemiosła artystycznego do przeprowadzenia warsztatów rękodzieła artystycznego w ramach projektu.

Planowana jest organizacja 4 warsztatów w różnych gminach należących do obszaru objętego realizacja projektu tj. powiatów bielskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Tematyka warsztatów będzie dostosowana do potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych projektu. Uczestnikami warsztatów będą mieszkańcy w/w gmin, które będą zainteresowane tematyką warsztatów.

Szczegółowe informację dostępne na stronie:   http://arrsa.pl/images/przetargi/Zaproszenie_dla_instruktorów_rzemiosła_.pdf

Zapraszamy