EU_logos

Kalendarium projektu

 • styczeń 2019

  Rozpoczęcie projektu

  Projekt jest odpowiedzią na postępujący zanik dbania o dziedzictwo kulturowe i tradycje folklorystyczne, które wpisane w naszą tradycję mają wpływ na popularność regionu jako destynacji turystycznej. Dużej części odbiorców regionalizm kojarzy się z czymś dawnym, przestarzałym, dlatego tak bardzo uciekają do nowoczesności. Wychodząc temu problemowi naprzeciw stworzymy działania, które w sposób miły i przyjemny pomogą zapoznać się uczestnikom z historią, obrzędami i tradycjami naszego regionu, jak również z historią naszych przodków.

 • luty-kwiecień 2019

  Przegląd dostępnych informacji dot. potencjału turystycznego regionu

  W ramach działania zaplanowano przeprowadzenie przeglądu dostępnych informacji dot. potencjału turystycznego regionu pod kątem lokalnych tradycji folklorystycznych wraz ze zidentyfikowaniem wydarzeń folklorystycznych charakterystycznych dla regionu, w tym jarmarków, dożynek itp. Z uzyskanych informacji powstanie wspólne kalendarium wydarzeń folklorystycznych pogranicza.

  luty-kwiecień 2019

 • luty-maj 2019

  Publikacja dot. zwyczajów i obrzędów pogranicza

  W ramach działania zaplanowano opracowanie i przygotowanie publikacji dot. wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim. Publikacja będzie miała charakter informacyjny i promocyjny, a jej celem będzie propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie i rozpowszechnianie, popularyzowanie znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa i wartości, rozpowszechnianie wiedzy nt. zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego otoczenia, regionu, gromadzenie miejscowych opowieści, legend, podań, gawęd, zwyczajów i obrzędów pogranicza, kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń.

 • kwiecień-lipiec 2019

  Warsztaty rękodzieła artystycznego

  W ramach zadania zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego charakterystycznego dla danego miejsca regionu. Przewiduje się organizację 6 warsztatów (4 po stronie polskiej i 2 po stronie czeskiej) dla łącznej liczby 80 osób. Tematyka warsztatów oraz czas trwania będą wynikały m.in. z przeprowadzonej analizy potencjału turystyczno- kulturowego. Warsztaty przeprowadzone zostaną w różnych miejscowościach tak aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Warsztaty prowadzone będą przez osoby, które będą mogły z uczestnikami podzielić się wiedzą na temat historii i specyfiki wyrobów. Warsztaty będą również okazją do poznania przez lokalną społeczność unikatowej roli tradycji folklorystycznych.

  kwiecień-lipiec 2019

 • sierpień-wrzesień 2019

  Współorganizacja i promocja wydarzeń folklorystycznych

  W ramach zadania przewiduje się promocję i współorganizację lokalnych wydarzeń folklorystycznych charakterystycznych dla regionu tj. dożynki, jarmarki itp. Dożynki są połączeniem dwóch staropolskich zwyczajów: okrężnego oraz dożynek. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno charakter religijny, świecki jak i folklorystyczny, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Dożynki są wydarzeniem charakterystycznym dla naszego pogranicza. Muzyka, folklor, obrzędy i zwyczaje są w tym kraju niesamowicie bogate co z pewnością wzbudzi zainteresowanie po polskiej stronie. Przewiduje się promocję i współorganizację 5 lokalnych 1-dniowych otwartych wydarzeń plenerowych na pograniczu (3 po stronie polskiej i 2 po stronie czeskiej). W ramach wydarzeń w pięciu miastach regionu (w każdym mieście w innym czasie) zlokalizowane zostaną punkty promocyjne ( w formie namiotów plenerowych), w których prezentowane będą wyroby, wystawy i warsztaty z zakresu wyrobów i rękodzieła artystycznego i folkloru. Ponadto dostępna będzie publikacja dot. zwyczajów i obrzędów pogranicza, kalendarium oraz ulotki i plakaty promocyjne. Podczas wydarzeń będą mogli zaprezentować się m.in. twórcy i działacze pogranicza, którzy podzielą się z uczestnikami informacjami na temat specyfiki swojej pracy oraz tworzonych wyrobów. Wydarzenia te będą okazją do poznania przez lokalną społeczność unikatowej roli tradycji folklorystycznych.

 • listopad 2019

  Wydarzenie „Z tradycją przy biesiadnym stole”

  W ramach działania zaplanowano organizację wydarzenia promującego kulturę ludową “Z tradycją przy biesiadnym stole”, na którą zostaną zaproszeni twórcy i działacze ludowi pogranicza, artyści, Koła Gospodyń Wiejskich, a także władze lokalne i regionalne oraz przedstawiciele partnerów. Jej celem będzie integracja ludowych środowisk twórczych, prezentacja ich dorobku kulturalnego, a to wszystko przy akompaniamencie kapeli ludowej, która ubarwi imprezę nutą folkloru. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najciekawsze wyroby, a także tradycje związane z ich wytwórstwem. Przewiduje się, iż udział w wydarzeniu weźmie 30 osób.

  listopad 2019

Cele projektu

Kalendarium

Warsztaty rękodzieła

Wydarzenia folklorystyczne

PUBLIKACJA DOT. ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW

WYDARZENIE „Z TRADYCJĄ PRZY BIESIADNYM STOLE”