ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 91 62

Mikroprojekt „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje“ jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy