EU_logos

Kalendář projektu

 • leden 2019

  Zahájení projektu

  Projekt je reakcí na mízející péči o kulturní dědictví a folklórní tradice, které významně ovlivňují popularitu našeho regionu jako turistické destinace. Pro velkou část pozorovatelů je regionalizmuz spojen s něčím starým, zastaralým, a proto utíkají k modernizaci. Při řešení tohoto problému vytvoříme aktivity, které nám milým a příjemným způsobem pomohou se seznámit s historií, obřady a tradicemi našeho regionu, stejně jako s historií našich předků.

 • Únor-duben 2019

  Přehled informací o turistickém potenciálu regionu

  V rámci aktivity bylo plánováno analýza dostupných informací týkajících se potenciálu cestovního ruchu regionu z hlediska místních folklorních tradic s identifikací folklorních událostí charakteristických pro region, včetně jarmarků, dožínek apod. Ze získaných informací bude vytvořen společný kalendář folklórních událostí v přihraničí.

  Únor-duben 2019

 • Únor-květen 2019

  Publikace o zvycích a rituálech pohraničí

  V rámci aktivit je plánována příprava a tisk publikace týkající se vybraných zvyků, rituálů a tradic, vyskytujících se na česko-polské hranici. Publikace bude informativní a propagační charakter a jejím cílem bude:
  podpora hodnoty kulturního dědictví vlastní kultury, její upevnění a šíření, popularizovat znalost slezského nářečí, jeho bohatství a hodnoty, šíření poznatků o zvycích, tradicích, vírách v bezprostředním okolí a regionu,
  shromažďování místních povídek, legend, žádostí, příběhů, tradic a příhraničních rituálů, upevňovat smysl pro odpovědnost za udržování tradic a popularizaci úspěchů předchozích generací.

 • Duben-červenec 2019

  Workshopy uměleckých řemesel

  V rámci této aktivity se plánuje připravit a realizovat workshopy uměleckých řemesel, charakteristických pro dané území regionu. V rámci projektu je plánováno 6 workshopů (4 na polské straně a 2 na české straně) pro celkem 80 osob. Předmět seminářů a délka trvání bude výsledkem analýzy cestovního ruchu a kulturního potenciálu. Workshopy budou konat na různých místech, aby oslovily co nejširší publikum. Workshopy budou vedeny osobami, které budou moci s účastníky sdílet znalosti o historii a specikách produktů. Workshopy budou také příležitostí pro místní komunitu poznat jedinečnou roli folklórních tradic.

  Duben-červenec 2019

 • Srpen-září 2019

  Spoluorganizace a propagace folklórních akcí

  Aktivita zahrnuje podporu a spoluorganizaci místních folklorních událostí charakteristických pro tento region, tj dožínky, jarmark, atd. Dožínky jsou kombinací dvou starých polských zvyků: “okrężne” a dožínky. V současné době mají dožínkové slavnosti náboženský, světský i folklórní charakter, spojené jsou se zábavou u příležitosti dokončené sklizně. Dožínky jsou charakteristickou události našeho pohraničí. Hudba, folklor, rituály a zvyky jsou neuvěřitelně bohaté pro tuto zemi, což jistě vyvolá ohromný zájem na polské straně. Je plánováno propagovat a organizovat 5 místních jednodenních otevřených akcí (3 na polské straně a 2 na české straně). V rámci akcí v pěti městech v regionu (v každém místě v jiném čase) se budou nacházet propagační centra (v podobě venkovních stánků), ve kterých budou prezentovány produkty, výstavy a workshopy v oblasti uměleckých řemesel a folklóru. Kromě toho bude k dispozici publikace o zvycích a rituálech, kalendárium, letáky a propagační plakáty. Během těchto akcí se budou moci mimo jiné prezentovat tvůrci a spolky činné v pohraničí, kteří se s ostatními účastníky podělí o informace o specifikách své práce a tvořených produktů. Tyto akce budou příležitostí pro místní komunitu poznat jedinečnou roli folklórních tradic.

 • listopad 2019

  Akce "S tradicí na banketovém stole"

  V rámci aktivity je plánováno uspořádání akce propagující lidovou kulturu “S tradicí u hodovacího stolu”, na kterou budou pozváni tvůrcí, spolky pohraničí, umělci, Spolek místních hospodyň a rovněž zástupci veřejné správy obou partnerů. Jeho cílem bude integrace činných lidových spolků, prezentace kulturních úspěchů, vše s doprovodem lidové kapely, která ozdobí akci náznakem folkloru. Během akce budou představeny nejzajímavější produkty a rovněž tradice spojené s jejich výrobou. Očekává se, že akce se zúčastní 30 lidí.

  listopad 2019

Cíle projektu

Kalendária

Workshopy uměleckých řemesel

Folklórní akce

Publikace o zvycích a tradicích

Akce "S tradicí u hodovacího stolu”