EU_logos

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku-Białej je akciovou společností se smíšeným kapitálem, které akcionáři jsou: město Bielsko-Biała, jednotky územní samosprávy a společnosti působící v regionu Bielsko-Biała. Cíle Agencji jsou realizované z fondu akcionářů, prostředků získaných vlastní podnikatelskou činnosti a jiných forem finanční podpory, včetně fondů a programů dostupných na krajské úrovni a Evropské unie.
Misí Agencji je poskytování služeb nejvyšší kvality prostřednictvím aktivace endogenního potencionálů a využitím dostupných pomocných finančních programů, které jsou financované z krajských a zahraničních prostředků a především z Evropské unie.

Úkoly Agencji jsou zaměřeny na simulování a vytváření podnikatelských postojů. V rámci této oblasti jsou realizovány činnosti na podporu a rozvoj konkurenceschopnosti společností a regionu. Současně se Agencja angažuje v podpoře činností v oblasti transplantace kostní dřeně v oblasti vytváření sítě spolupracovníků, umožňující efektivní propojení a využití potencionálů osob, společností, vysokých škol, výzkumných institucí, institucí z podnikatelského prostředí a místních a regionálních orgánů.

Agencja také provádí činnosti podporující mezinárodní spolupráci, včetně zavádění nejlepších postupů a navazování obchodních kontaktů.

Rozsah služeb, které Agencja nabízí, zahrnuje:

  • propagaci regionu a jeho hospodářského potenciálu,
  • komplexní pomoc pro malé a střední firmy v rámci Národního systému služeb pro malé a střední podniky, Národního inovačního systému, včetně odborného technického, organizačního, ekonomicky-finančního, právního, marketingového poradenství,
  • služby v rámci internacionalizace podniků,
  • podpora rozvoje nových firem pomocí kapitálových investicí do nových technologických podniků,
  • činnosti spojené se získáváním finančních prostředků z Evropské unie,
  • poradenská činnost,
  • školící a vzdělávací činnost,
  • realizace mezinárodních projektů v rámci Evropské územní spolupráce, Programu horizont 20-20 a COSME,
  • získávání, spravování a obrat nemovitostmi.

Mikroregion obcí povodí Stonávky

Po sametové revoluci v roce 1990 došlo k osamostatnění všech obcí začleněných pod střediskovou obec Hnojník. Byly to obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice a Vělopolí. Přestože každá obec začala hospodařit a rozhodovat o své budoucnosti samostatně, mnozí cítili potřebu se setkávat a společně řešit některé problémy. Vyústěním pak v roce 1998 bylo založení Sdružení obcí povodí Stonávky, jejímž cílem bylo posílit spolupráci nejen mezi jednotlivými obcemi, ale i se zahraničními partnery. Zakládajícími členy byly obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice a Vělopolí, poté přistoupila obec Komorní Lhotka a v roce 2001 obec Ropice.

Základním cílem Sdružení obcí povodí Stonávky je rozvoj obcí a jejich vyrovnání se evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života, zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí. Sdružení obcí vyvíjí aktivity v přípravě a tvorbě rozvojových programů. Jsou využívány možnosti finanční podpory z Programu rozvoje venkova spravované Ministerstvem pro místní rozvoj. Velkým pomocníkem při přípravě byly Třanovice služby o.p.s., jejíž úlohu pak převzala všemi obcemi sdružení v roce 2000 založena obecně prospěšná společnost STONAX, o.p.s. Vývoj v mikroregionu vedl k navázání kontaktů se zahraničními partnery. V roce 2003 byla uzavřena smlouva o spolupráci s obcí Jaworze v Polsku, v následném období se Sdružením obcí Mikroregion Terchovská dolina na Slovensku, s obcemi Jászentándras a Jászboldogháza v Maďarsku a zatím poslední spolupráce byla podepsána v roce 2016 s okresem Kovačica v Srbsku.

V současné době je předsedou sdružení Miloslav Hampel, starosta obce Komorní Lhotka.

Mikroregion obcí povodí Stonávky se rozkládá na území Těšínských Beskyd a Těšínského Slezska a pojmenovaný je po říčce Stonávka, která pramení na katastru obce Komorní Lhotka. Krajinný ráz obcí je rozmanitý, některé obce se nacházejí v podhůří, jiné spíše v pahorkatině, krajinou se línou potůčky a říčky, najdeme zde smrkové i bukové lesy nebo i skály. Mikroregionem rovněž prochází historické křížení cest, které spojuje sever s jihem (Polsko – Morava – Rakousko) a západ s východem (Čechy – Slovensko). Strategicky tedy leží ve velmi zajímavém místě.

Turista v našich obcích může zhlédnout historický zámek, navštívit muzeum Třanovského nebo si odpočinout v bylinných lázničkách či pravé finské sauně. Příznivci aktivního odpočinku mohou navštívit Beskydy, a to pěšky, na kole nebo i na koni, mohou si vyzkoušet horolezecké umění nebo si zaplavat pod splavem Stonávky a v zimě si zalyžovat na nejdelší sjezdovce v Těšínských Beskydech.

V našem regionu najdete kulturní památky, přírodní rezervaci, chráněnou krajinnou oblast a mnoho dalších zajímavostí, které dotvářejí charakter našeho regionu.