V sobotu 21. září se v Třanovicích konaly již 20. jubilejní „Třanovické dožínky“ v prostranství za kulturním domem. Tato slavnost byla realizována prostřednictvím Sdružení obcí povodí Stonávky v rámci projektu s názvem: „ Beskydský folklor – zvyky a obyčeje “. Slavnost začala tradičním dožínkovým průvodem od „ Kapplova dvoru “ za doprovodu dechového orchestru místního farního sboru evangelické církve. Následovalo předání věnce a chleba s požehnáním, kterého se zhostili zástupci obou církvi. Vystoupil i starosta obce pan Jiří Tomiczek, který všechny přítomné pozdravil a poděkoval, že se tato tradice stále dodržuje. Hospodáři byli již po páté manželé Ryszard a Gabriela Jochymkovi. V úvodu se zavzpomínalo, jak to všechno začalo před dvaceti léty. K tomuto jubileu vytvořil videoprojekci pan Ladislav Chroboček s názvem „ 20 let dožínek v Třanovicích “, kterou mohli všichni přítomní zhlédnout v průběhu oslav. Následoval bohatý kulturní program, ve kterém vystoupili:  Taneční soubor PZKO Třanovice s dětmi, děti ze ZŠ Třanovice, ZR Bludovice, dechovka z Jaworze a další regionální skupiny. V rámci projektu byl připraven výstavní stánek, kde se mohli všichni přítomní podívat na ukázku stloukání másla a výrobu tvarohu s ochutnávkou. Rovněž zde probíhal již třetí ročník soutěže o nejlepší bochník chleba, kterého se zúčastnilo sedm soutěžících. Všechny chleby byly velmi chutné a hlavně s láskou pečené. O tento stánek byl velký zájem, protože všechny zajímalo, jak se vlastně máslo vyrábí a z čeho. Jak vznikne tvaroh, podmáslí a syrovátka. Kdo měl zájem, mohl stloukat máslo nebo pomáhat při výrobě tvarohu. Vše se ochutnávalo na domácím chlebě, zapíjelo podmáslím nebo syrovátkou, takže to byl gastronomicky zážitek pro všechny zúčastněné. Jsme rádi, že se najdou lidé, kteří nám rádi připomenou, jak žili naší předkové a to na různých jarmarcích a dožínkách.