V sobotu 14. září se v Horních Tošanovicích uskutečnily v prostoru před Motelem „Turist“ již tradiční Dožínky. Tato akce byla realizována prostřednictvím Sdružení obcí povodí Stonávky, v rámci projektu s názvem: „Beskydský folklor – zvyky a obyčeje “. Slavnost začala dožínkovým průvodem za doprovodu Hornické kapely. Následovalo předání věnce a chleba s požehnáním, kterého se zhostili zástupci obou církvi. Vystoupil i starosta obce Ing. Petr Martiňák, který všechny přítomné pozdravil a poděkoval, že se tato tradice stále dodržuje. Po předání věnce a chleba začala pravá dožínková zábava s bohatým programem např. Malý Rozsutec z Terchové, Maliniorze Brenna, mažoretky, soubor z Jaworza a spoustu dalších umělců.  V rámci projektu mohli účastníci dožínek navštívit stánek s ukázkou řezbářského řemesla a podívat na krásné výrobky ze dřeva, které předváděl místní umělec pan Boris Zvada. Všichni účastnící se mohli podívat, ale také i vyzkoušet práci s dlátem. Sledovali, jak se obyčejný kus dřeva mění na anděla, srdce, kříž nebo nějakou sochu. Pan Zvada ochotně odpovídal na různé dotazy. Jeho stánek byl středem pozornosti všech účastníků akce. Všichni byli moc rádi, že řezbářské řemeslo ještě nezaniklo a předává se dál na výstavách, jarmarcích, dožínkách a podobných kulturních akcích.